กลอนธรรมะ   www.kornthamma.com  CopyRight www.kornthamma.com All Rights Recived.

 

                                                  

เกี่ยวกับเว็บไซต์กลอนธรรมะ
     กลอนธรรมะถือกำเนิดมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.  2550  ซึ่งก็ถือว่าไม่นานานี้เอง นับถึงตอนนี้ก็เกือบครบปีแล้วที่เปิดเว็บไซต์มาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวกับธรรมะ เว็บของเราได้เดินตามรอยเว็บธรรมะไทย ที่เผยแพร่ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หากแต่กลอนธรรมะเป็นเว็บเล็ก ๆ จึงขออาศัยร่มเงาของเว็บธรรมะไทย โดยเริ่มต้นที่กลอนธรรมะ เป็นอย่างแรก ก่อนจะค่อย ๆ พัฒนากันต่อไป

เป้าหมายในการจัดทำ
    
เพื่อเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ข่าวสาร หลักธรรมในพระไตรปิฎก และที่ขาดเสียมิได้ก็คือบทกลอน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเว็บ โดยหวังใจว่ากลอนธรรมะจะช่วยให้จิตใจของทุกท่านให้เบิกบาน และมีกำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการช่วยขยายความหลักธรรมะให้ท่านได้ซาบซึ้งในรสพระธรรมยิ่งขึ้น

จุดเริ่มต้น
     เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ทดลองออนไลน์ ด้วยขนาดพื้นที่เพียง 50 Mb หากในอนาคตผู้เข้าชมเพิ่มมากขึ้นและขนาดเนื้อที่สำหรับบันทึกข้อมูลไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้าชม ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีผู้เข้าเยี่ยมชมเฉลี่ยพอสมควร และมีท่าทีว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ เมื่อถึงวันนั้นทางเราคงจะต้องปรับเนื้อที่เพิ่มขึ้นเป็น 100 Mb และ 500 Mb เป็นลำดับ

แผนผังของเว็บไซต์
    โครงสร้างของเว็บไซต์ แบ่งออกเป็น สองส่วนหลัก ๆ  ได้แก่ ส่วนเนื้อหาของเว็บไซต์และเว็บบอร์ด ที่ท่านสามารถเข้าร่วมเพื่อสื่อสาร สนทนาออนไลน์กันได้ตลอดเวลา โดยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของทุก ๆ บอร์ด จากสี่บอร์ดหลักของเรา ซึ่งทั้งนี้ทางเว็บมาสเตอร์ ก็กำลังจะปรับปรุงให้ท่านสามารถดูกระทู้ที่อัพเดทล่าสุดได้ โดยไม่ต้องคลิกเข้าไปดูทุกกระทู้ จากหน้า Home Page

     ทั้งนี้ข้อมูล ข่าวสารเหล่านี้ เผยแพร่โดยมิได้หวังผลกำไรตอบแทน ดังนั้นหากมีข้อมูลใดมิได้อ้างอิงที่มา ทางเราก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยและท่านสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบ rimtarn_s@hotmail.com  เพื่อให้ต่อลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของท่าน 

     ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน   อย่าลืมแวะไปลงชื่อในสมุดเยี่ยมชมกันบ้างนะครับ.. เราจะได้ตามไปเยี่ยมเยียนท่านด้วยเช่นกัน

                                                                                                                                                                 ..เฟื่องฟ้า..

  New Page 2
 

   

 

            

 

 

ข้อมูลวัดภายในประเทศ วัดต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา ศูนย์รวมเว็บพระพุทธศาสนา