กลอนธรรมะ   www.kornthamma.com  CopyRight www.kornthamma.com All Rights Recived.*******หอสมุดญาณเวศก์ธรรมสมุจย์*******
 

ประกาศรับสมัคร

วัดญาณเวศกวัน ต้องการรับสมัคร บรรณารักษ์ ห้องสมุดธรรมะ ๑ อัตรา ประจำที่ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ ภายในวัดญาณเวศกวัน (หลังพุทธมณฑล) โดยมีคุณสมบัติดังนี้

@ เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถือพุทธศาสนา
@ จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
@ รักการอ่าน โดยเฉพาะหนังสือธรรมะ
@ สามารถใช้อุปกรณ์สำหรับงานต่างๆ ได้ดี
@ มีระเบียบ สะอาด ขยัน
@ สุขภาพแข็งแรง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
@ สามารถทำงานระหว่างวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา ๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

*สนใจสมัครได้โดยส่งจดหมายมาที่ คุณบุญชัย โกศลกิจจาวงศ์
วัดญาณเวศกวัน
๑๐ หมู่ ๓ ต.บางกระทึก
อ.สามพราน
จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐

@..สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. ๐๘๖-๓๐๖-๖๐๘๕

 

 

  New Page 2

 

   

ความเป็นมาของเว็บไซต์ ข้อมูลวัดภายในประเทศ วัดต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา ศูนย์รวมเว็บพระพุทธศาสนา